Julkista puhumista on monenlaista. Oli kyse sitten pienen ryhmän edessä esiintymisestä, asiakastilanteesta, palaverin vetämisestä, bestmanin maljapuheesta, isojen luentojen pitämisestä tai vaikka satojen ihmisten seminaareissa, on hyvä tiedostaa yleisimmät sudenkuopat. Tähän artikkeliin olen listannut yleisimmät miinat, joihin on hyvä tutusta ennen kuin seuraavan kerran nouset yleisön eteen.

1. Ei tunne yleisöä riittävän hyvin

Yksi yleisimmistä virheistä julkisilla puhujilla on, kun heidät on tilattu puhumaan ja he eivät ole kartoittaneet yleisön taustoja riittävän hyvin. Monilla ammattipuhujilla, jotka esiintyvät säännöllisesti on yleensä valmis esitysaineisto jonka he esittävät eri tilaisuuksissa. Valmiin esityksen tulisi olla kuitenkin aina muokattavissa tilaisuuden luonteen mukaan ja yleisön lähtötaso huomioiden. Puhujan on hyvä ottaa ennakkoon selville, minkälainen profiili tilaisuuteen osallistujilla on: minkä alan ihmisiä on kuuntelemassa, mitä he tekevät työkseen, minkälaisia kiinnostuksen kohteita, minkälainen lähtötaso kuunneltavaan aiheeseen ja miten tilaisuus on markkinoitu kuuntelijoille. Sama koskee myös isompien seminaarien puhujia – on hyvä ottaa ennakkoon selville, mitä edelliset puhujat ovat puhuneet ja mitä aiheita käsitelty, jotta noloilta tilanteilta vältyttäisiin.

2. Informaation ylitulva

Luennon taikka palaverin pitäjän tulee käydä esitys aiheesta, joka sisältää paljon informaatiota. Puhuja vastuu on suuri, ettei hän syyllisty liiallisen informaatiotulvan synnyttämiseen ja hänen on viestittävä asia riittävän selkeästi. Etenkin jos yleisö koostuu henkilöistä, jotka vasta opettelevat uuden asian sisäistämistä ja oppimista ensimmäisiä kertoja. Liiallinen informaatio ja pienien yksityiskohtien tankkaaminen aiheuttaa herkästi sen, ettei yleisö ymmärrä taikka muista mitään luennon tärkeimpiä asioita ja luennosta ei jää mitään muistiin. Näin ollen olisi hyvä miettiä etukäteen, mitkä asiat ovat äärimmäisen tärkeitä viestittäviä ja puheen ”pointteja”, jotka halutaan yleisön muistavan ja näin ollen tiivistää aihe näihin.

3. Liian monta pointtia

Puhuja on miettinyt puheen, jonka pohjalta halutaan saada paljon toimintaa kuulijoissa. Helpointa puhujalle on tällöin valmistella esitys, joka käsittelee montaa aiheitta ja latelee paljon yksityiskohtia joiden mukaan tulisi toimia. Yleisö ei kuitenkaan pysty muistamaan kovin montaa aihetta taikka yksityiskohtaa jokaisesta esityksestä, joten on parempi keskittyä muutaman vahvan pointin kertomiseen ja näiden vahvistamiseen esityksen aikana, kuin kymmenien pienten yksityiskohtien tankkaamiseen. Nämä yleisö muistaa myös todennäköisemmin viikkojenkin päästä esityksestä jos rajaus on tehty riittävän tarkaksi ja yksinkertaisesti viestittäväksi.

4. Hermostuneet maneerit

Moni julkinen puhuja varsinkin ensimmäisillä kerroilla saattaa olla hermostunut, mikä on täysin luonnollista. Hermostuneena saattaa kuitenkin muodostaa tiedostamattomia maneereja, jotka näkyvät yleisölle ja jotka varastavat yleisön huomion itse puheen aiheelta. Tyypillisimpiä saattavat olla erilaiset kehon eleet, liikkuminen ympäri lavaa tai vaikka puheessa toistuvat sanonnat ja ilmaisut. Paras tapa on aina videoida omat esityksensä tai niiden harjoittelukerrat. jotta esiintymistä voi tarkkailla ulkopuolisen näkökulmasta ja näin ollen opetella ulos omista tiedostamattomista kaavoistaan.

5. Diashow jossa kaikki esityksen asiat!

Paljon tekstiä ja kalvoja, jotka puhuja lukee ääneen rivi riviltä saa yleisön väkisin miettimään, mihin esitystä ja puhujaa tarvitaan. Eikö kalvosulkeiset olisi parempi lähettää vain sähköpostilla osallistujille, jos ne meinataan vai lukea ääneen? Tämä on tyypillisin moka palavereissa, kun palaverin vetäjä viestii vain valmiin esitysaineiston ääneen ja haluaa opettaa käsiteltävän asian tukidiojen kautta. Puhujan tehtävänä on luoda tunnetta ja sen myötä toimintaa kuulijassa. Esitysaineisto kannattaa olla mahdollisimman tiivis, joka tukee puhujan suullista viestintää eikä toisinpäin.

Henri Rantanen – Puhujaksi.fi valmentaja

Yrittäjä, kouluttaja, toisintekijä. Henri käyttää kouluttamiaan puhujaoppeja joka viikko. Hän on kouluttanut satoja yrittäjia ja hänen koulutuksissaan on ollut tuhansia ihmisiä.

Seminaareissa Henriä on ollut kuulemassa kymmeniätuhansia ihmisiä ja suurimmat yksittäiset tapahtumat ovat olleet yli 3000 ihmisen saleja.